မီးစက်မပွင့်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ
မီးစက်မပွင့်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ
ဂျပန် မူရင်း အသံတိတ် ဒီဇယ်အင်ဂျင် ဂျင်နရေတာ ဒက်စီဘယ်ကို တိုင်းတာသည်။
ဂျပန် မူရင်း အသံတိတ် ဒီဇယ်အင်ဂျင် ဂျင်နရေတာ ဒက်စီဘယ်ကို တိုင်းတာသည်။
Public Welfare Image Micro Film - Three Lands
Public Welfare Image Micro Film - Three Lands
မီးစက်မရပ်နိုင်ရင် ဘာလုပ်မလဲ။
မီးစက်မရပ်နိုင်ရင် ဘာလုပ်မလဲ။
အဲဒီနှစ်တွေက Hongcheng မှာရှိတုန်းကပေါ့။
အဲဒီနှစ်တွေက Hongcheng မှာရှိတုန်းကပေါ့။
Generator အိတ်ဇောလေ (ပန့်အဟောင်း)၊
Generator အိတ်ဇောလေ (ပန့်အဟောင်း)၊