ရှုံချရုံးချုပ် ဖုန်းနံပါတ်:+886 7-614-0004
FAX:+886 7-61-40422

Taichung ဝန်ဆောင်မှုစက်ရုံ ဖုန်းနံပါတ်:+886 4-2567-7977
FAX:+886 4-2567-4608

စီးပွားရေးအီးမေးလ် hc076140004@gmail.com E-mail ကိုဝယ်ယူပါ။ power123@power123.com.tw