ဇီဝဓာတ်ငွေ့လျှပ်စစ်မီးစက်

ဇီဝဓာတ်ငွေ့ကို အော်ဂဲနစ်အမှိုက်များကို အသုံးချခြင်းဖြင့် ဇီဝဓာတ်ငွေ့ကို ယိုယွင်းစေပြီး ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်ဂျင်နရေတာမှ ထုတ်ပေးသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ထဲသို့ ဇီဝဓာတ်ငွေ့ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဇီဝဓာတ်ငွေ့၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများမှာ မီသိန်း၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ အစိုဓာတ်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဖိုင်ဒ်တို့ဖြစ်သည်။ ဝက်၊ နွား၊ သိုး၊ ကြက်နှင့် ဘဲ၊ မီးဖိုချောင်သုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အိမ်တွင်း မိလ္လာ၊ လုပ်ငန်းသုံး ရေဆိုး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် အခြား အော်ဂဲနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ကဲ့သို့သော မွေးမြူရေး ရေဆိုးနှင့် တိရစ္ဆာန် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ကုသပေးနိုင်သည်။

သီးသန့်မီးစက်