Horng Cheng အကြောင်း သမိုင်း TAF ဓာတ်ခွဲခန်း မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်များ

မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်များ

 
ထိုင်ဝမ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာစက်မှုအသင်း၏အဖွဲ့ဝင်လက်မှတ်
ထိုင်ဝမ်လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအသင်း၏ အဖွဲ့ဝင်လက်မှတ်
ISO 9001:2015
TAF စမ်းသပ်ခန်း
TAF စမ်းသပ်ခန်း
ပုံသဏ္ဍာန်အမှတ်အသား
Generator Remote Control စနစ်
Generator Base Structure